ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА В НІМЕЧЧИНІ

Категорія: Наші члени

Українське лікарське товариство, МюнхенУкраїнське лікарське товариство, МюнхенultnПісля закінчення Другої Світової Війни у 1945 році в Німеччині і в її таборах опинилось багато україських лікарів, дантистів, фармацевтів і медсестер. Більшість з них працювали в лікарнях та в таборах для переміщених осіб у містах: Регенсбург, Карльсфельд, Аугсбург, Мюнхен.

У липні 1945 року при Українському Червоному Хресті (пізніше було перейменовано на Санітарно-Харитативну Службу СХС) було створено секцію лікарів, в якій з ініціативи д-ра Томи Воробця та інших лікарів було створено спільну амбулаторію. Лікарі цієї амбулаторії організовували періодичні зустрічі та зачитували наукові доповіді.

Також у 1945 році в місті Регенсбург під керівництвом д-ра А. Плітаса організували Спілку Українських Лікарів (СУЛ) Німеччини. У травні 1946 року в місті Карльсфельд українські лікарі провели перший науковий з’їзд, на якому було присутні біля 200 осіб, та було проголошено 15 наукових доповідей. На цьому з’їзді було засноване Українське Медично-Санітарне об’єнання(УМСО), яке об’єднувало українських лікарів, дантистів, фармацевтів та медсестер.

На з’їзді було обрано Головну Раду з визначних лікарів та сформовано Управу УМСО, до якої увійшли: Голова д-р Я.Воєвідка,* заступник д-р М. Журко, секретар д-р М. Грушка. Члени Управи: д-р Т. Воробець, д-р Ю.Радзикевич, Т. Залуцький як представник фармацевтів, та пані Н. Рушицька, як представник медсестер. УМСО нараховувало біля 200 лікарів, кілька десятків фармацевтів та кільканадцять медсестер. Центр УМСО знаходився в Мюнхені, в приміщенні амбулаторії СХС.

У 1947 році в м. Регенсбург було засновано лікарню Міжнародної Організації Допомоги. Хірургічний відділ очолив д-р. Б. Андріївський **, а д-р Б. Панасик був директором хірургічної клініки. Там працювали лікарі: М. Флюнт, М. Кузик, Я. Іванець, А. Хрептовський, О. Жидяк та Р. Припхан. Головним Лікарем гінекологічного відділу був д-р М. Хиляк, співробітниками д-р І. Іванців, А. Хрептовський. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Хрептовський_Ахіль Шефом відділу загальної терапії був д-р Я. Білас, а його співробітниками були д-р О. Яхторович і д-р Ю. Городиловський. У відділі ларингології працював д-р І. Мриц, а у стоматологічному відділі- д-р І. Кизик.

На весні 1948 року було проведено другий науковий з’їзд лікарів у м. Регенсбург під керівництвом професора Б. Андрієвського. Протягом останніх двох років діяльності Головної Ради і Управи УМСО організовувалися періодичні засідання.

В 1948-1950 роках розпочалася численна еміграція лікарів за океан, це спонукало до обмеження діяльності УМСО в Німеччині.

Приблизно 50 українськмх лікарів, які залишилися в Німеччині з ініціативи професора В.Плюща *** у вересні 1952 року заснували Товариство Українських Лікарів, яке у травні 1953р. було перейменовано на Українське Лікарське Товариство(УЛТ) в Мюнхені. До Управи ввійшли: голова д-р Е. Тушицький; заступник д-р В. Стронціцький; секретар І. Мриц; скарбник М. Ріпецький; референтом по питаннях науки: Я. Гинилевич; референтом по питаннях зв’язків: д-р Я. Білас. Українське Лікарське Товариство в Мюнхені нараховувало 46 членів, з них було 31 лікарі, та 15 студентів–медиків. Управа Товариство влаштовувала не тільки наукові зустрічі, але й святкування українських свят (Нового року в 1954 р). Після відїзду д-ра Е. Тушицького з Німеччини у 1958 році діяльність Товариства майже зупинилася.

Лише через 17 років за ініціативи д-р Надії Плющ, а саме у 1975 році, відновлюється діяльність УЛТ в Мюнхені. Д-р В. М’ялковський був обраний головою УЛТН. Він же ж очолив у 1979р.- як наступник д-ра Я. Гинилевича УМХС(Українську Медичну Харитативну Службу) в Мюнхені.

 

Перший світовий науковий зїзвд, Мюнхен 12-15 вересня 1984 р.Перший світовий науковий зїзвд, Мюнхен 12-15 вересня 1984 р.У 1984 році д-р В.М’ялковський організував перший Світовий Науковий Конгрес, Світової Федерації Україських Лікарських Товариств (СФУЛТ) у Мюнхені, де були присутні українські лікарі з різних країн. На Конгресі з доповідями виступили молоді українські лікарі з Німеччини:д-р А. Батрух, д-р А. Мельник, д-р Дарія Сімків.

Українське Лікарське Товариство в Німеччині було представлено на всіх наступних конгресах СФУЛТ, які починаючи з 1990 років відбувалися в різних містах незалежної України.

 

Після багатьох років відносно помірної діяльності Товариства при заохочуванні президентом СФУЛТ д-р. П. Джуль ****, активується робота УЛТН. За ініціативи лікаря/ ветеринарного лікаря (1998- 2006 рр. д-р/д-р) І. Гарабач з Мюнхена розширюються завдання товариства . Він активно організовує щорічні зустрічі членів Товариства, а головними його заслугами були: Статут УЛТН і реєстрація УЛТН в різних урядових установах як Ukrainische Ärztevereinigung in Deutschland e.V. для суспільної і благочинної діяльності.

 B 2007-2017 рр. головою УЛТН стає д-р А. Батрух. Він докладає зусиль в налагодженні зв’язків між УЛТН та Палатою Лікарів (Bundesärztekammer), а також Палатою Лікарів Австрії і Фінляндії. З цього часу лікарі з України беруть участь в консультативних зустрiчах в Берліні, Відні, Хельсінкі та інших містах.

 На запрошення Палати Лікарів Німеччини лікарі-делегати з України кожного року приїжджать до Німеччини на зустріч Deutsche Ärztetag. На закінчення свого головування д-р. А. Батрух організував Преконференцію у м. Берлін СФУЛТ-УЛТН, яка відбулася літом 2016. року у м. Берлін.

З 2017-2019 говування УЛТН отримав д-р В. Мороз (Мюнхен). Він активно організовує зустрічі членів Товариства з лікарями з України.

Дні української Діаспори у Львові, 27-29 серпня 2017 р.Дні української Діаспори у Львові, 27-29 серпня 2017 р.У серпні 2017 року  делегати УЛТН брали участь у засіданнях 50 ліття СКУ (Світового Конгресу Українців) Київ-Львів. Було присутні понад 400 учасників з 38 країн світу, які прадствляли інтереси понад 20 мл. Українців цілого світу.

У серпні  2018 року відбулося спільне засідання лікарів з  України з Президентом СФУЛТ проф. А.Базилевич,  УЛТН і головою УЛТН  д-р В. Мороз  в Управлінні Палати Лікарів Баварії (Bayerische Landesärztekammer). Учасники зустрічі відвідали  Dominikus Ringeisen Werk (медично-освітній житловий комплекс для людей з інвалідністю), а також 

ознайомились з роботою сімейного лікаря при відвідин приватноі амбулаторіі в м. Ульм.

У 2020 головування Українським Лікарським Товариством  перейняв  д-р А. Батрух. https://www.aerzteblatt.de/archiv/179503/Andrzej-Batruch-Einsatz-fuer-bessere-Versorgung-in-der-Ukraine Новим поштовхом для розбудови Україського Лікарського Товариства в Німеччині стало поширення інформації про роботу нашого Товариства через соціальні медійні мережі(Facebook, Instagram, WhatsApp).

Активно налагоджується  робота  членів Товариства, організовуються  зустріч-семінари: у місті Вільгельмсгафен, який відбувся в серпні 2020 року, були присутні лікарі різноманітних спеціальностей і вихідці з різних областей України. Було заслухано доповідь про психіатрично-психотерапевтичну допомогу під час Covid-19 пандемії. Обговорювались питання інтеграції молодих лікарів у медичну систему Німеччини.

 аступний зустріч-семінар був проведений у м. Ганновер, у вересні 2020 в Душпастирстві Св.Володимира. На зустріч-семінарі були присутні лікарі(представники різних земель Німеччини і вихідці з різноманітних міст України(Київ, Вінниця, Донецьк, Івано-Франківськ, Львів, Одеса,Суми). Д-р Оксана Улян розповіла Про багаторічний досвід роботи сімейного лікаря в Німеччині і про свою наукову діяльність поділилася з намиі професорка Галина Щербата. (Медуичний Університет, Ганновер).

Від УЛТН було представлено на ХVIII Конгрес СФУЛТ, який відбувся 1-3жовтня 2020 у м. Львові 2 доповіді: Сучасна концепція розвитку Українського Лікарського Товариства в Німеччині (д-р А. Батрух, к.м.н. Я. Ферголен); Організація додипломного навчання та післядипломної спеціалізації лікарів в Німеччині (О. Український)

Налагоджується співпраця УЛТН з іншими українькими лкарськими Товариствами. УЛТН прийняло участь у відеоконференції Cliniсs of the Future Українського Лікарського Товариства Великобританії (Новітні методи лікування депресивних станів в Німеччині к.м.н. Я. Ферголен). Наша співпраця була продовжена у проведенні вебінару з Україським Лікарським Товариством Великобританії спільно з лікарями в Україні (д-р Тетяна Ляйнбергер:Лікування вашких форм інфекцій Covid 19 у відділенні інтенсивної терапії).

 

Перша Zoom-конференція УЛТНВ процесі розвитку нашого товариства виникла потреба, восени 2020, в координаціі спільної роботи під час пандемії Covid 19. З врахуванням Lockdown було запропоновано проведення засідань Управи і проведення зустрічей-семінарів у форматі Online (Zoom) і покращити спільну діяльність УЛТН з іншими лікарськими товаритвами в Україні.

В своїй приватній поїздці на Батьківщину секретар УЛТН О. Матвійчук провів зустріч з президентом СФУЛТ проф. А. Базилевич і Управою  УЛТ м. Львова д-р. О.Дуда.

 В грудні 2020 відбувся Вебінар УЛТН online(Zoom): Dr.med. (Promotion in Deutschland) умови, шляхи до успіху. В зустрічі приняли участь лікарі з різних земель Німеччини (Sachsen-Anhalt, Bayern, Niedersachsen, NRW, Hamburg). Було заслухано доповідь нашої колеги Оксани. Братусь(Anwendung der mpMRT zur Prostatakarzinomdiagnostik) і була представлена фільм-презентація Сюзанни Кулик (Die Möglichkeiten Promotion für ausländische Ärzte)

 Вебінар УЛТН online(Zoom): Dr.med. (Promotion in Deutschland) умови, шляхи до успіху.Вебінар УЛТН online(Zoom): Dr.med. (Promotion in Deutschland) умови, шляхи до успіху.

75 років пройшло від часу утворення першої україської амбулаторії в далекій чужині у повоєнній Німеччині. На періодичних зустрічах з 1945 року україські лікарі, дантисти, фармацевти, медсестри, а пізніше до них приєдналися медики-студенти обговорювали та обмінювались досвідом і зачитували наукові праці.

УЛТН має тривалу і непросту історію, продожує  давні традиції і поширює свою  співпрацю.

Початкуючі і досвідчені лікарі різноманітних фахових напрямків(сімейна медицина, анестезіологія, хірургія, кардіохірургія, ортопедія, неврологія, психіатрія, психотерапія, радіологія та інші) з різних земель Німеччини і вихідці з різних регіонів і міст України( Київ, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Луцьк, Чернівці, Суми, Полтава, Чернів, Вінниця, Донецьк та інші) обмінюються набутим досвідом і покращують свій професійний рівень.

Серед членів Товариства є висококвалівіковані спеціалісти, які охоче  поділяться новими методами лікування, навичками  на основі найновіших  наукових стандартів і технологій з українськими лікарями  для покращення їхнього професійного розвитку на Батьківщині і охоче ознайомляться з їхніми професійними здобутками.

Планується і надалі співпраця з Лікарськими Палатами різних земель Німеччини в проведенні спільних  курсів підвищення кваліфікації (NRW, Düsseldorf, д-р O. Mайкан), покращується співпраця з українськими лікарями на Батьківщині в проведенні спільних семінарів-конгресів за участю відомих наукових спеціалістів.

Серед нас багато однодумців, яким не байдужий медичний рівень лікування і побут пацієнтів в лікарнях. Крім свого професійного росту стараються наші співвітчизники неодноразово  допомагати нашій Батьківщині (налагоджена співпраця ВНМІ ім. М. Пирогова та Uniklinik Schleswig-Holstein,  д-р Г. Лапшин). PD д-р Г. Лапшин плідно підтримує українських лікарів в проведенні різноманітних операцій (трансплантації органів) в різних лікарня України. За його ініціативи  привертається увага до трансплантації органів людини і її перспективи  в Україні ( Німецько-Український Вебінар січень 2021 р.)

 Планується  в майбутньому розширювати нашу спільну роботу з іншими Українськими Лікарськими Товариствами  Європи і Північної Америки.

Доброчинність має бути тихою, але від щирого серця, не раз  можна почути від наших колег.

Своєю багаторічною доброчинною діяльністю, а саме допомою нашій Батьківщині займаються багато лікарів: д-р І. Орібко обмінюється не тільки професійним досвідом, але й патронує реабілітаційний центр  у  Львові,  д-р Ґ. Бабяк, д-р М. Зацкевич,  О. Кузишин,  Р.Козуб,  д –р О.Якілашек та інші докладають багато зусиль в обміні  професійним досвідом. Лікарні, сиротинці, потерпілі у війні (АТО) отримують за ініціативи нашої колеги з Управи,  Надії Пилипчук: медикаменти, одяг, медичний інвентар, а також гостинці до дня Миколая отримують потребуючі діти в різноманітних куточках України.

 

Президент  УЛТН д-р А. Батрух має родинні корені в Бойківщині, Лемківщині, Холмщині, території теперішньої Польщі. Колись до операції Вісла (1947 )там проживала багаточисленна українська громада. Понад 140 000  украінців було депортовано з етнічних  територій. Маленька кількість населення з тих чи інших причин залишилася на тих територіях, або навідь була розкидана по різних місцевостях Польщі. В колишніх селах залишилися страрі деревянні церкви з 17-19 ст, які з часом руйнувалися і попадали в забуття. Д-р А. Батрух долучився до ініціативної групи відбудови Української Церкви св. Миколая в містечку Грабовце Польща(https://www.facebook.com/cerkiewwGrabowce/photos/a.112611940491522/189266259492756/?type=3).

Українська Церква св. Миколая в містечку Грабовце, ПольщаУкраїнська Церква св. Миколая в містечку Грабовце, Польща

К.м.н Я. Ферголен, 17. грудня 2020 року

Емблему Українського Лікарського Товариства Німеччини  намалювала наша колега  К. Ганіна (малюнок був обраний, як основа емблеми УЛТН і запропоновано  на зустріч-семінарі 22.082020, м. Вільгемсгафен).

 

Використані матеріали:

Д-р А. Батрух. Украінське Лікарське Товаримтво в Німеччині 65 років. Hannover; 2010

Спогади Президента УЛТН д-р/д-р І.Гарабач (1998-2006)

Спогади Президента УЛТН д-р В. Мороз (2017-2019)

Архівні матеріали УЛТН

* http://dspace.bsmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/10328/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%20-%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%20%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf?sequence=1&isAllowed=y

** http://ukrnationalism.com/history/3415-patriot-likar-vchenyi.html


*** http://pivnich.info/z-pleyady-zabutyh-chernihivtsiv-vasyl-plyusch-likar-istoryk-skaut/

**** https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%8C

 

 

 

 

 

 

Організації-засновники

Український Дім

Організація українських мігрантів, в основу діяльності якої входить будувати нові мости між новою та старою батьківщиною.
Heute79
Gesamt2177747
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Dachverband der ukrainischen Organisationen in Deutschland