ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА В НІМЕЧЧИНІ

Категорія: Наші члени

Українське лікарське товариство, МюнхенУкраїнське лікарське товариство, МюнхенultnПісля закінчення Другої Світової Війни у 1945 році в Німеччині і в її таборах опинилось багато україських лікарів, дантистів, фармацевтів і медсестер. Більшість з них працювали в лікарнях та в таборах для переміщених осіб у містах: Регенсбург, Карльсфельд, Аугсбург, Мюнхен.

У липні 1945 року при Українському Червоному Хресті (пізніше було перейменовано на Санітарно-Харитативну Службу СХС) було створено секцію лікарів, в якій з ініціативи д-ра Томи Воробця та інших лікарів було створено спільну амбулаторію. Лікарі цієї амбулаторії організовували періодичні зустрічі та зачитували наукові доповіді.

Також у 1945 році в місті Регенсбург під керівництвом д-ра А. Плітаса організували Спілку Українських Лікарів (СУЛ) Німеччини. У травні 1946 року в місті Карльсфельд українські лікарі провели перший науковий з’їзд, на якому було присутні біля 200 осіб, та було проголошено 15 наукових доповідей. На цьому з’їзді було засноване Українське Медично-Санітарне об’єнання(УМСО), яке об’єднувало українських лікарів, дантистів, фармацевтів та медсестер.

На з’їзді було обрано Головну Раду з визначних лікарів та сформовано Управу УМСО, до якої увійшли: Голова д-р Я.Воєвідка,* заступник д-р М. Журко, секретар д-р М. Грушка. Члени Управи: д-р Т. Воробець, д-р Ю.Радзикевич, Т. Залуцький як представник фармацевтів, та пані Н. Рушицька, як представник медсестер. УМСО нараховувало біля 200 лікарів, кілька десятків фармацевтів та кільканадцять медсестер. Центр УМСО знаходився в Мюнхені, в приміщенні амбулаторії СХС.

У 1947 році в м. Регенсбург було засновано лікарню Міжнародної Організації Допомоги. Хірургічний відділ очолив д-р. Б. Андріївський **, а д-р Б. Панасик був директором хірургічної клініки. Там працювали лікарі: М. Флюнт, М. Кузик, Я. Іванець, А. Хрептовський, О. Жидяк та Р. Припхан. Головним Лікарем гінекологічного відділу був д-р М. Хиляк, співробітниками д-р І. Іванців, А. Хрептовський. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Хрептовський_Ахіль Шефом відділу загальної терапії був д-р Я. Білас, а його співробітниками були д-р О. Яхторович і д-р Ю. Городиловський. У відділі ларингології працював д-р І. Мриц, а у стоматологічному відділі- д-р І. Кизик.

На весні 1948 року було проведено другий науковий з’їзд лікарів у м. Регенсбург під керівництвом професора Б. Андрієвського. Протягом останніх двох років діяльності Головної Ради і Управи УМСО організовувалися періодичні засідання.

В 1948-1950 роках розпочалася численна еміграція лікарів за океан, це спонукало до обмеження діяльності УМСО в Німеччині.

Приблизно 50 українськмх лікарів, які залишилися в Німеччині з ініціативи професора В.Плюща *** у вересні 1952 року заснували Товариство Українських Лікарів, яке у травні 1953р. було перейменовано на Українське Лікарське Товариство(УЛТ) в Мюнхені. До Управи ввійшли: голова д-р Е. Тушицький; заступник д-р В. Стронціцький; секретар І. Мриц; скарбник М. Ріпецький; референтом по питаннях науки: Я. Гинилевич; референтом по питаннях зв’язків: д-р Я. Білас. Українське Лікарське Товариство в Мюнхені нараховувало 46 членів, з них було 31 лікарі, та 15 студентів–медиків. Управа Товариство влаштовувала не тільки наукові зустрічі, але й святкування українських свят (Нового року в 1954 р). Після відїзду д-ра Е. Тушицького з Німеччини у 1958 році діяльність Товариства майже зупинилася.

Лише через 17 років за ініціативи д-р Надії Плющ, а саме у 1975 році, відновлюється діяльність УЛТ в Мюнхені. Д-р В. М’ялковський був обраний головою УЛТН. Він же ж очолив у 1979р.- як наступник д-ра Я. Гинилевича УМХС(Українську Медичну Харитативну Службу) в Мюнхені.

 

Перший світовий науковий зїзвд, Мюнхен 12-15 вересня 1984 р.Перший світовий науковий зїзвд, Мюнхен 12-15 вересня 1984 р.У 1984 році д-р В.М’ялковський організував перший Світовий Науковий Конгрес, Світової Федерації Україських Лікарських Товариств (СФУЛТ) у Мюнхені, де були присутні українські лікарі з різних країн. На Конгресі з доповідями виступили молоді українські лікарі з Німеччини:д-р А. Батрух, д-р А. Мельник, д-р Дарія Сімків.

Українське Лікарське Товариство в Німеччині було представлено на всіх наступних конгресах СФУЛТ, які починаючи з 1990 років відбувалися в різних містах незалежної України.

 

Після багатьох років відносно помірної діяльності Товариства при заохочуванні президентом СФУЛТ д-р. П. Джуль ****, активується робота УЛТН. За ініціативи лікаря/ ветеринарного лікаря (1998- 2006 рр. д-р/д-р) І. Гарабач з Мюнхена розширюються завдання товариства . Він активно організовує щорічні зустрічі членів Товариства, а головними його заслугами були: Статут УЛТН і реєстрація УЛТН в різних урядових установах як Ukrainische Ärztevereinigung in Deutschland e.V. для суспільної і благочинної діяльності.

 B 2007-2017 рр. головою УЛТН стає д-р А. Батрух. Він докладає зусиль в налагодженні зв’язків між УЛТН та Палатою Лікарів (Bundesärztekammer), а також Палатою Лікарів Австрії і Фінляндії. З цього часу лікарі з України беруть участь в консультативних зустрiчах в Берліні, Відні, Хельсінкі та інших містах.

 На запрошення Палати Лікарів Німеччини лікарі-делегати з України кожного року приїжджать до Німеччини на зустріч Deutsche Ärztetag. На закінчення свого головування д-р. А. Батрух організував Преконференцію у м. Берлін СФУЛТ-УЛТН, яка відбулася літом 2016. року у м. Берлін.

З 2017-2019 говування УЛТН отримав д-р В. Мороз (Мюнхен). Він активно організовує зустрічі членів Товариства з лікарями з України.

Дні української Діаспори у Львові, 27-29 серпня 2017 р.Дні української Діаспори у Львові, 27-29 серпня 2017 р.У серпні 2017 року  делегати УЛТН брали участь у засіданнях 50 ліття СКУ (Світового Конгресу Українців) Київ-Львів. Було присутні понад 400 учасників з 38 країн світу, які прадствляли інтереси понад 20 мл. Українців цілого світу.

У серпні  2018 року відбулося спільне засідання лікарів з  України з Президентом СФУЛТ проф. А.Базилевич,  УЛТН і головою УЛТН  д-р В. Мороз  в Управлінні Палати Лікарів Баварії (Bayerische Landesärztekammer). Учасники зустрічі відвідали  Dominikus Ringeisen Werk (медично-освітній житловий комплекс для людей з інвалідністю), а також 

ознайомились з роботою сімейного лікаря при відвідин приватноі амбулаторіі в м. Ульм.

У 2020 головування Українським Лікарським Товариством  перейняв  д-р А. Батрух. https://www.aerzteblatt.de/archiv/179503/Andrzej-Batruch-Einsatz-fuer-bessere-Versorgung-in-der-Ukraine Новим поштовхом для розбудови Україського Лікарського Товариства в Німеччині стало поширення інформації про роботу нашого Товариства через соціальні медійні мережі(Facebook, Instagram, WhatsApp).

Активно налагоджується  робота  членів Товариства, організовуються  зустріч-семінари: у місті Вільгельмсгафен, який відбувся в серпні 2020 року, були присутні лікарі різноманітних спеціальностей і вихідці з різних областей України. Було заслухано доповідь про психіатрично-психотерапевтичну допомогу під час Covid-19 пандемії. Обговорювались питання інтеграції молодих лікарів у медичну систему Німеччини.

 аступний зустріч-семінар був проведений у м. Ганновер, у вересні 2020 в Душпастирстві Св.Володимира. На зустріч-семінарі були присутні лікарі(представники різних земель Німеччини і вихідці з різноманітних міст України(Київ, Вінниця, Донецьк, Івано-Франківськ, Львів, Одеса,Суми). Д-р Оксана Улян розповіла Про багаторічний досвід роботи сімейного лікаря в Німеччині і про свою наукову діяльність поділилася з намиі професорка Галина Щербата. (Медуичний Університет, Ганновер).

Від УЛТН було представлено на ХVIII Конгрес СФУЛТ, який відбувся 1-3жовтня 2020 у м. Львові 2 доповіді: Сучасна концепція розвитку Українського Лікарського Товариства в Німеччині (д-р А. Батрух, к.м.н. Я. Ферголен); Організація додипломного навчання та післядипломної спеціалізації лікарів в Німеччині (О. Український)

Налагоджується співпраця УЛТН з іншими українькими лкарськими Товариствами. УЛТН прийняло участь у відеоконференції Cliniсs of the Future Українського Лікарського Товариства Великобританії (Новітні методи лікування депресивних станів в Німеччині к.м.н. Я. Ферголен). Наша співпраця була продовжена у проведенні вебінару з Україським Лікарським Товариством Великобританії спільно з лікарями в Україні (д-р Тетяна Ляйнбергер:Лікування вашких форм інфекцій Covid 19 у відділенні інтенсивної терапії).

 

Перша Zoom-конференція УЛТНВ процесі розвитку нашого товариства виникла потреба, восени 2020, в координаціі спільної роботи під час пандемії Covid 19. З врахуванням Lockdown було запропоновано проведення засідань Управи і проведення зустрічей-семінарів у форматі Online (Zoom) і покращити спільну діяльність УЛТН з іншими лікарськими товаритвами в Україні.

В своїй приватній поїздці на Батьківщину секретар УЛТН О. Матвійчук провів зустріч з президентом СФУЛТ проф. А. Базилевич і Управою  УЛТ м. Львова д-р. О.Дуда.

 В грудні 2020 відбувся Вебінар УЛТН online(Zoom): Dr.med. (Promotion in Deutschland) умови, шляхи до успіху. В зустрічі приняли участь лікарі з різних земель Німеччини (Sachsen-Anhalt, Bayern, Niedersachsen, NRW, Hamburg). Було заслухано доповідь нашої колеги Оксани. Братусь(Anwendung der mpMRT zur Prostatakarzinomdiagnostik) і була представлена фільм-презентація Сюзанни Кулик (Die Möglichkeiten Promotion für ausländische Ärzte)

 Вебінар УЛТН online(Zoom): Dr.med. (Promotion in Deutschland) умови, шляхи до успіху.Вебінар УЛТН online(Zoom): Dr.med. (Promotion in Deutschland) умови, шляхи до успіху.

75 років пройшло від часу утворення першої україської амбулаторії в далекій чужині у повоєнній Німеччині. На періодичних зустрічах з 1945 року україські лікарі, дантисти, фармацевти, медсестри, а пізніше до них приєдналися медики-студенти обговорювали та обмінювались досвідом і зачитували наукові праці.

УЛТН має тривалу і непросту історію, продожує  давні традиції і поширює свою  співпрацю.

Початкуючі і досвідчені лікарі різноманітних фахових напрямків(сімейна медицина, анестезіологія, хірургія, кардіохірургія, ортопедія, неврологія, психіатрія, психотерапія, радіологія та інші) з різних земель Німеччини і вихідці з різних регіонів і міст України( Київ, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Луцьк, Чернівці, Суми, Полтава, Чернів, Вінниця, Донецьк та інші) обмінюються набутим досвідом і покращують свій професійний рівень.

Серед членів Товариства є висококвалівіковані спеціалісти, які охоче  поділяться новими методами лікування, навичками  на основі найновіших  наукових стандартів і технологій з українськими лікарями  для покращення їхнього професійного розвитку на Батьківщині і охоче ознайомляться з їхніми професійними здобутками.

Планується і надалі співпраця з Лікарськими Палатами різних земель Німеччини в проведенні спільних  курсів підвищення кваліфікації (NRW, Düsseldorf, д-р O. Mайкан), покращується співпраця з українськими лікарями на Батьківщині в проведенні спільних семінарів-конгресів за участю відомих наукових спеціалістів.

Серед нас багато однодумців, яким не байдужий медичний рівень лікування і побут пацієнтів в лікарнях. Крім свого професійного росту стараються наші співвітчизники неодноразово  допомагати нашій Батьківщині (налагоджена співпраця ВНМІ ім. М. Пирогова та Uniklinik Schleswig-Holstein,  д-р Г. Лапшин). PD д-р Г. Лапшин плідно підтримує українських лікарів в проведенні різноманітних операцій (трансплантації органів) в різних лікарня України. За його ініціативи  привертається увага до трансплантації органів людини і її перспективи  в Україні ( Німецько-Український Вебінар січень 2021 р.)

 Планується  в майбутньому розширювати нашу спільну роботу з іншими Українськими Лікарськими Товариствами  Європи і Північної Америки.

Доброчинність має бути тихою, але від щирого серця, не раз  можна почути від наших колег.

Своєю багаторічною доброчинною діяльністю, а саме допомою нашій Батьківщині займаються багато лікарів: д-р І. Орібко обмінюється не тільки професійним досвідом, але й патронує реабілітаційний центр  у  Львові,  д-р Ґ. Бабяк, д-р М. Зацкевич,  О. Кузишин,  Р.Козуб,  д –р О.Якілашек та інші докладають багато зусиль в обміні  професійним досвідом. Лікарні, сиротинці, потерпілі у війні (АТО) отримують за ініціативи нашої колеги з Управи,  Надії Пилипчук: медикаменти, одяг, медичний інвентар, а також гостинці до дня Миколая отримують потребуючі діти в різноманітних куточках України.

 

Президент  УЛТН д-р А. Батрух має родинні корені в Бойківщині, Лемківщині, Холмщині, території теперішньої Польщі. Колись до операції Вісла (1947 )там проживала багаточисленна українська громада. Понад 140 000  украінців було депортовано з етнічних  територій. Маленька кількість населення з тих чи інших причин залишилася на тих територіях, або навідь була розкидана по різних місцевостях Польщі. В колишніх селах залишилися страрі деревянні церкви з 17-19 ст, які з часом руйнувалися і попадали в забуття. Д-р А. Батрух долучився до ініціативної групи відбудови Української Церкви св. Миколая в містечку Грабовце Польща(https://www.facebook.com/cerkiewwGrabowce/photos/a.112611940491522/189266259492756/?type=3).

Українська Церква св. Миколая в містечку Грабовце, ПольщаУкраїнська Церква св. Миколая в містечку Грабовце, Польща

К.м.н Я. Ферголен, 17. грудня 2020 року

Емблему Українського Лікарського Товариства Німеччини  намалювала наша колега  К. Ганіна (малюнок був обраний, як основа емблеми УЛТН і запропоновано  на зустріч-семінарі 22.082020, м. Вільгемсгафен).

 

Використані матеріали:

Д-р А. Батрух. Украінське Лікарське Товаримтво в Німеччині 65 років. Hannover; 2010

Спогади Президента УЛТН д-р/д-р І.Гарабач (1998-2006)

Спогади Президента УЛТН д-р В. Мороз (2017-2019)

Архівні матеріали УЛТН

* http://dspace.bsmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/10328/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%20-%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%20%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf?sequence=1&isAllowed=y

** http://ukrnationalism.com/history/3415-patriot-likar-vchenyi.html


*** http://pivnich.info/z-pleyady-zabutyh-chernihivtsiv-vasyl-plyusch-likar-istoryk-skaut/

**** https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%8C

 

 

 

 

 

 

Організації-засновники

Німецько-українське товариство Рейн-Некар

Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein Neckar e.V.

Підтримка взаєморозуміння між Україною та Німеччиною, культурний обмін та обмін інформацією, гуманітарна допомога.
Heute222
Gesamt1680173
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Dachverband der ukrainischen Organisationen in Deutschland